سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان آوند راه اندازی شد

سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان آوند راه اندازی شد

سامانه خدمات فناوری و دانش بنیان آوند با هدف خدمت رسانی به شرکت های فناور و دانش بنیان راه اندازی شده است

این سامانه با مدیریت خود مجموعه های فناور و دانش بنیان راه اندازی و مدیریت می شود

برو بالا