جزییات فرآیند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد

جزییات فرآیند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد

جزییات فرآیند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد

به ‌منظور آشنایی شرکت ‌های دانش ‌بنیان از جزییات فرآیند معافیت مالیاتی، نشست «آشنایی با معافیت مالیاتی دانش‌بنیان و تکمیل اظهارنامه» در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در نشست آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عنوان شد:

لزومی به انجام حسابرسی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد

نشست «آشنایی با نحوه تکمیل اظهارنامه و معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان» با حضور مهندس قریب، کارشناس سازمان امور مالیاتی برگزار گردید و نکات مورد توجه به مباحث مالیاتی شرکت های دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرا گرفت.

- همه شرکت های دانش بنیان تولیدی و نوپا نوع 1 که مشمول معافیت مالیاتی هستند، بایستی با مراجعه به کارتابل خود در سامانه reg.daneshbonyan.ir در قسمت «پیام‌های دریافتی» مصادیق مشمول معافیت مالیاتی کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود را مشاهده نموده و تا پایان تیرماه 1396 اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

- اگر شرکتی اظهار نامه ارائه نکند، یا اینکه اظهارنامه ارائه کند اما مستندات و مدارک و دفاتر ارائه نکند مشمول هیچ معافیتی نخواهد شد. ازجمله معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان؛

* از ابتدای سال 96، سازمان امور مالیاتی همه شرکت ها را ملزم به ارائه حسابرسی کرده است و به همین دلیل از ابتدای سال 96 دیگر نیازی به انجام حسابرسی ویژه برای شرکت های دانش بنیان نیست و همان حسابرسی مد نظر سازمان مالیاتی مورد تایید است.

- شرکت‌های دانش‌بنیان، در صورتی که در مصادیق کالاهای خود نقص یا اشکالی مشاهده کرده اند، به آدرس Tax@daneshbonyan.ir   ایمیل ارسال کنند تا نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

برو بالا