حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشاوره مالیاتی و حسابداری

مشاوره در امور مالیاتی (شرایط و ضوابط معافیت مالیاتی – تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ...) و مشاوره حسابداری

مشاوره مالیاتی و حسابداری

مشاوره رایگان در زمینه امور مالی و حسابداری:

1) معرفی انواع نظام های مالیاتی، نرخ ها و آیین نامه های مرتبط

2) مشاوره تهیه صورت های مالی

3) مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی

4) مشاوره حل اختلاف با ممیزان مالیاتی

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به سامانه tms.daneshbonyan.ir   و ثبت درخواست مشاوره به صورت رایگان

ثبت درخواست

حمایت های ذیل قانون

برو بالا