حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشوق حسابرسی مالی

اعطای مشوق های حسابرسی مالی برای شرکت های دانش بنیان

مشوق حسابرسی مالی:

شرکت های با درآمد کمتر از یک میلیارد تومان در سال در صورت انجام حسابرسی مالی، می توانند از کمک بلاعوض معاونت علمی و فناوری استفاده کنند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت تقاضای مکتوب خود را به همراه مستندات مربوطه، به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا