حمایت ذیل قانون - امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری

امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری فراهم می باشد

امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری:

طبق تفاهم معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران، شرکت های دانش بنیان می توانند دفاتر خود را در اماکن مسکونی واقع در پهنه های کار و فعالیت و مختلط (پهنه های M,S) مستقر نمایند.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به بخش استقرار در کاربردی مسکونی شهر تهران در سامانه Daneshbonyan.ir  و ارسال تقاضا از طریق کارتابل، پس از ارزیابی از سوی دبیرخانه کارگروه، شرکت به شهرداری منطقه معرفی می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا