حمایت های ذیل قانون - دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار

دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار برای شرکتهای دانش بنیان فراهم می باشد

دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار:

شرکت های دانش بنیان فعال در مکان های مجاز (از حیث رده بندی زیست محیطی) در شهرهای دارای محدودیت استقرار، با معرفی دبیرخانه کارگروه به وزارت مربوطه (صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی) جوایز تاسیس و پروانه بهره برداری دریافت می کنند.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به بخش جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در سامانه Daneshbonyan.ir   و ارسال تقاضا از طریق کارتابل، شرکت های مجاز توسط دبیرخانه کارگروه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین حفاظت محیط زیست استان مربوطه معرفی می شوند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا