حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات یادگیری

تسهیلات و خدمات توانمندسازی در قالب خدمات یادگیری برای شرکت های دانش بنیان از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود.

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان خدمات یادگیری

تامین منابع مالی، تنها یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان نوپا است.

اغلب کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان نوپا، در زمینه مسائل مدیریتی شامل مدیریت کلان کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ... نیز نیازمند توسعه و توانمندسازی هستند. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اجرای ماموریت خود و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان در کنار ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان، خدمات توانمندسازی را نیز در بسته حمایت های خود قرار داده است. دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی با استفاده از نظرات مشاوران تخصصی اقدام به ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندسازی می کند.

پورتال توانمندسازی:

شرکت های دانش بنیان با ورود به پورتال توانمندسازی به آدرسcbd.nsfund.ir  می توانند برای دریافت خدمات توانمندسازی از صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام کنند.

ویژگی اصلی این پورتال ارائه خدمات مختلف و فراهم کردن بسترهایی برای ارتباط دو طرفه با شرکت های دانش بنیان است.

خدمات یادگیری:

یادگیری، فعالیتی مستمر جهت بلوغ هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان می باشد.

خدمات یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه ملی توانمندسازی در سه حوزه:

 الف) استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری،

ب) عملیات فنی و تجاری

ج) مدیریت بنگاه

که به دو صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات مشاوره تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا