حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها

در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان بیمه تامین اجتماعی قانون عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها را برای این شرکت ها در نظر گرفته است.

عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق بیمه قراردادها:

شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات ذیل بخشنامه های 3/14  و  9/14  درآمد سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند و برای قراردادهای مرتبط، نیازی به اعمال ضریب در پرداخت حق بیمه قراردادها نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی آنها صورت می گیرد.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه شرکت به اداره تامین اجتماعی مربوطه و درخواست استفاده از بخشنامه های 3/14 و 9/14 درآمد. بخشنامه ها و مقررات مورد نیاز در سامانه Daneshbonyan.ir  قرار دارد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا