حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

در راستای حمایت از ساخت داخل کالاهای دانش بنیان، نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تسهیلاتی خاص برای شرکت کنندگان در این نمایشگاه در نظر گرفته است.

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:

سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در "نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"، باشد بر اساس عمق و میزان ساخت داخل، رتبه بندی شده و به محصولات آن ها یارانه خرید اعطا می شود.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانهiranlabexpo.ir   مراجعه نموده و برای حضور در نمایشگاه تقاضا دهد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا