حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخلی

بر اساس مصوبات دولت، کالاهایی وارداتی که دارای تولید داخل هستند ممنوعیت خرید اعمال شده است.

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخلی:

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه های دولتی مجاز نیستند 181 قلم کالا را که سازندگان داخلی تولید کرده اند، از خارج کشور خریداری کنند.

روش استفاده از حمایت:

شرکت بر اساس مصوبه هیئت وزیران، به دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نماید. فهرست مصوب در سامانه Daneshbonyan.ir   قرار دارد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا