حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - اصلاح تعرفه های گمرکی

در راستای حمایت از توسعه بازار و تجاری سازی کالاهای دانش بنیان اصلاح تعرفه های گمرکی با تعاملات صورت گرفته با ارگان های ذیربط از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است.

اصلاح تعرفه های گمرکی:

در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری در تعامل با مراجع ذی صلاح، از اصلاح تعرفه های گمرکی مرتبط پشتیبانی می کند.

روش استفاده از حمایت:

ارسال درخواست شرکت به معاونت علمی و فناوری به همراه ارائه مستندات.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا