حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - تسهیل معاملات شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

براساس حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان، معاملات شرکت های دانش بنیان با شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تسهیل می شود

تسهیل معاملات شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی:

بر اساس شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات ابلاغی توسط وزیر نفت، الزام به دعوت از شرکت های داخلی صاحب صلاحیت، همسنگ سازی قیمت ها، یکسان سازی متن و شرایط قراردادها، شفافیت در برگزاری مناقصات و محاسبه ارز در مقایسه قیمت ها و نیز در پرداخت ها مورد تاکید قرار گرفته است.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به بخش ها و شرکت های تابعه وزارت نفت.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا