حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی صدا و سیما

ترویج فعالیت های شرکت های دانش بنیان در قالب حمایت از اضافه پخش آگهی تبلیغاتی شرکت های دانش بنیان در رسانه ملی محیا می باشد

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) در آگهی های صدا و سیما:

شرکت های دانش بنیان برای تبلیغات صرفا کالاها و خدمات دانش بنیان در رسانه های ذیل صداوسیما (رادیو و تلویزیون سراسری، شبکه های استانی و...) از 200 درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار هستند.

روش استفاده از حمایت:

مراجعه به سامانهDaneshbonyan.ir   و ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه و معرفی شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به اداره کل بازرگانی صداوسیما.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا