حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – بسته حمایتی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلامت از سوی بخش های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد حمایت قرار می گیرند

بسته حمایتی از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته حمایتی سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت را در ابتدای سال 95 به زیر مجموعه های خود ابلاغ نموده است.

روش استفاده از حمایت:

شرکت برای استفاده از بسته حمایتی، به بخش ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا