حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام – اخذ گواهی کاربری نهایی با کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید برجام)

شرکت های دانش بنیان می توانند نسبت به واردات مواد مصرفی خود در قالب اخذ گواهی کاربری نهایی با کاربری دوگانه تحریمی اقدام نمایند

اخذ گواهی کاربری نهایی اقلام با کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید برجام):

با توجه به چالش های ناشی از تحریم ها برای واردات برخی کالاها در حوزه هسته ای و یا کاربرد دوگانه، بر اساس فهرست  Infcirc-Part2   ضمیمه 4 برجام، کانال خرید ویژه ای برای تامین این اقلام برای شرکت ها فراهم شده است.

روش استفاده از حمایت:

خریدار داخلی به سازمان توسعه تجارت (Tpo.ir) برای دریافت گواهی کاربری نهایی (End User Certificate)  مراجعه نماید. در صورت لزوم از سوی دبیرخانه کارگروه معرفی می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا