برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره امور صادراتی

شرکت های دانش بنیان می توانند از مشاوره های صادراتی جهت توسعه صادرات محصولات خود از حمایت های مورد نظر استفاده نمایند

مشاوره امور صادراتی:

تمامی شرکت های دانش بنیان می توانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره صادرات استفاده نماید.(حداکثر 20 ساعت در سال)

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا