برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تهیه ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی

بخش از هزینه های تهیه ابزارهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و بازاریابی بین الملل به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی و توانمند صادراتی به صورت بلاعوض پرداخت می گردد

تهیه ابزارای تبلیغاتی و اطلاع رسانی:

بخش از هزینه های تهیه ابزارهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و بازاریابی بین الملل به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی و توانمند صادراتی به صورت بلاعوض پرداخت می گردد.

70 درصد از هزینه های:

  • طراحی کاتالوگ و سایت تا سقف 100 میلیون ریال
  • عضویت در سایت های B2B    و B2C  داخلی به تربیت تا سقف 30 و 70  میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا