برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – گزارش تبلیغات بازار با طرح کسب و کار صادراتی

بخشی از هزینه های تهیه گزارش های تحقیقات بازار بین المللی به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی پرداخت می شود

تهیه گزارش تحقیقاتی بازار بین المللی یا طرح کسب و کار صادراتی:

بخشی از هزینه های تهیه گزارش های تحقیقات بازار بین المللی به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی پرداخت می شود.

  • 70 درصد از هزینه خرید گزارش تحقیقات بازار بین المللی تا سقف 300 میلیون ریال به صورت بلاعوض
  • 100 درصد از هزینه تحقیقات بازار بین المللی توسط شرکت خارجی تا سقف 1000 میلیون ریال به صورت تسهیلات یا 30 درصد تا سقف 300 میلیون ریال به صورت بلاعوض

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا