برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – طراحی صنعتی

شرکت دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی می توانند از خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی استفاده نماید

طراحی صنعتی:

شرکت دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی می توانند از خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی استفاده نماید.

این حمایت به صورت تسهیلات با نرخ بهره 10 درصد و تا سقف یک میلیارد ریال قابل پرداخت است.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا