برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – اخذ گواهی نامه ها و مجوزهای بین المللی

بخشی از هزینه های اخذ مجوزها و گواهینامه های بین المللی به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی به صورت بلاعوض پرداخت می شود

اخذ گواهینامه و مجوزهای بین المللی:

بخشی از هزینه های اخذ مجوزها و گواهینامه های بین المللی به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

50 درصد از هزینه اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی و 70 درصد از گواهینامه های انطباق محصول تا سقف یک میلیارد ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا