برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – پاویون محصولات دانش بنیان

بخشی از هزینه های حضور شرکت های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور به صورت بلاعوض پرداخت می شود

پاویون محصولات دانش بنیان ایران:

بخشی از هزینه های حضور شرکت های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

70 درصد هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی پرداخت می شود.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا