برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از ارسال نمونه موقتی محصول

بخشی از هزینه خرید تجهیزات و محصولات شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های ذیربط جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی (Showroom) پرداخت می گردد.

حمایت از ارسال موقتی نمونه محصول:

بخشی از هزینه خرید تجهیزات و محصولات شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و یا شرکت های بازرگانی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی (Showroom) پرداخت می گردد.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا