برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – صادرات از طریق واسطه های صادراتی

بخشی از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان به صورت بلاعوض به واسطه های تجاری پرداخت می گردد

صادرات از طریق واسطه های تجاری:

بخشی از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان به صورت بلاعوض به واسطه های تجاری پرداخت می گردد.

5 درصد ارزش صادراتی محصول دانش بنیان تا سقف 25 هزار دلار در سال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا