برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

بخشی از حقوق ماهیانه یک نیروی بازرگانی به صورت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی و توانمند پرداخت می شود

جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی:

بخشی از حقوق ماهیانه یک نیروی بازرگانی به صورت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی و توانمند پرداخت می شود.

50 درصد از حقوق یک نیروی بازرگانی تا سقف 30 میلیون ریال ماهانه

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا