برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تبادل فناوری

شرکت های دانش بنیان می توانند نسبت به جذب حمایت های بلاعوض در خصوص تبادل فناوری اقدام نمایند

تبادل فناوری:

شرکت های دانش بنیان می توانند به صورت بلاعوض از این حمایت استفاده نمایند.

70 درصد هزینه های مشاوره مقدماتی تا سقف 100 میلیون ریال و 50 درصد هزینه های مشاوره جامع تا سقف 300 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا