برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارائه مشاوره های کاربردی

ارائه مشاوره های کاربردی برای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان انجام می شود.

ارائه مشاوره های کاربردی:

خدمات مشاوره کسب و کار در سرفصل های مختلف از جمله (حقوقی و قراردادها و شرکت در مناقصات، مالی، حسابداری و مالیاتی، در حوزه بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، صادرات، واردات، ترخیص کالا و امور گمرکی، منابع انسانی، استراتژی و توسعه کسب و کار، بازاریابی و تحقیقات بازار) برگزار می گردد.

حداکثر 2 جلسه مشاوره در هر ماه برای هر حوزه به صورت رایگان

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا