برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان

برخی از هزینه های حضور در دوره های آموزشی مختلف برای شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان:

بخشی از هزینه دوره های آموزشی در موضوعات کاربردی مختلف از جمله (آشنایی با ضوابط و مقررات حسابداری، آشنایی با قانون مالیات های مستقیم، آشنایی با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی، آشنایی با مبانی عقد قراردادها، آشنایی با قانون تجارت و قانون کار، اصول و فنون مالکیت فکری) برای استفاده از تسهیلات آموزشی پرداخت می شود.

50 درصد هزینه ها تا سقف 20 میلیون ریال در سال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا