برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – سامانه آموزش مجازی

آموزش مجازی در راستای توانمندسازی برای شرکت های دانش بنیان در سامانه مربوطه ارائه می شود

سامانه آموزش مجازی:

اموزش های مجازی در موضوعات کاربردی برای شرکت های دانش بنیان نظیر (مباحث مالی و حسابداری، بیمه ای، نحوه استفاده از تسهیلات قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و...) در سامانه آموزش مجازی دانش یاران ارائه می شود.

50 درصد هزینه ها تا سقف 20 میلیون ریال در سال برای استفاده از تسهیلات آموزشی

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Daneshbonyan.ir   مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا