برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – تحقیقات بازار داخل

بخشی از هزینه های تحقیقات بازار بصورت حمایت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان متقاضی ارائه می شود

تحقیقات بازار داخل:

بخشی از تهیه گزارش تحقیقات بازار (داخل) برای محصولات دانش بنیان، به صورت کمک بلاعوض پرداخت می شود.

50 درصد هزینه ها:

  • سقف سطح 1 : 25 میلیون ریال
  • سقف سطح 2 : 100 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا