برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از دریافت آزمون های عملکردی محصول

بخشی از هزینه های دریافت آزمون های عملکردی محصولات دانش بنیان به صورت بلاعوض به شرکت پرداخت می شود

حمایت از دریافت آزمون های عملکردی محصول:

بخشی از هزینه های دریافت آزمون های عملکردی محصولات دانش بنیان به صورت بلاعوض به شرکت پرداخت می شود.

50 درصد تا سقف 50 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir  مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا