برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حضور در نمایشگاه های تخصصی و منتخب داخلی

بخشی از هزینه های شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه های منتخب داخلی پرداخت می شود

حضور در نمایشگاه های تخصصی و منتخب داخلی:

  1. حضور در پاویون شرکت های دانش بنیان با تخفیف ویژه برای
  • اجاره محل نمایشگاه
  • غرفه سازی
  • آموزش حضور موثر در نمایشگاه
  • اقلام تبلیغاتی مورد نیاز

50 درصد موارد ذکر شده

  1. ارائه تخفیف اجاره غرفه در نمایشگاه منتخب برای شرکت های دانش بنیان که قصد حضور مستقل در نمایشگاه را دارند

50 درصد اجاره فضا تا سقف 24 متر مربع

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir  مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

حمایت از شرکت های دانش بنیان

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا