برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ساخت داخل

حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ساخت داخل در قالب تسهیلات مختلف انجام می شود

حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل:

معاونت علمی و فناوری با هدف حمایت از تولید ماشین آلات پیشرفته ای که به طور مستقیم در تولید محصولات نقش داشته و بیش از 70 درصد آن در داخل کشور ساخته شود، تسهیلات (در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله ساخت ماشین آلات یا استصناع) ارائه می دهد.

روش استفاده از حمایت:

ثبت نام سازنده و خریدار ماشین آلات در پورتال hitechmachine.ir

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا