خدمات اقتصادی - پیش بینی های اقتصادی

پیش بینی در واقع بیان وقوع واقعی، قبل از وقوع آنها بر پایه تحلیل اطلاعات در دسترس و بر اساس اصول و قواعد علمی و منطقی که احتمال وقوع آن نیز مشخص باشد.

پیش بینی های اقتصادی(تورم،ارز،زمین،سهام و...)

پیش بینی در واقع بیان وقوع واقعی، قبل از وقوع آنها بر پایه تحلیل اطلاعات در دسترس و بر اساس اصول و قواعد علمی و منطقی که احتمال وقوع آن نیز مشخص باشد.

بر این اساس پیش بینی اقتصادی نیازمند تحلیل و آنالیز داده های مختلف می باشد تا بهترین و دقیقترین نتایج حاصل شود. جمع بندی، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی داده ها که بر اساس پروتکل های خاص آنالیز می شوند لزوما توسط فناوری نرم افزاری امکان پذیر می باشد.

مجموعه اقتصادی سامانه آوند با در اختیار داشتن انحصار نرم افزار پیش بینی اقتصادی، نسبت به انجام فرآیندهای مختلف اقتصاد - فناوری در سطح ملی و بین المللی گام های موثری برداشته است که می تواند با پیش بینی های اقتصادی در حوزه فناوری، ره نگاشت فناوری مناسبی را طراحی نماید.

با بهره گیری از این فناوری می توان با پیش بینی متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار فعالیت آتی فنی، اقتصادی و تجاری در یک شرکت را بدرستی ترسیم نمود و تصمیمات سریع و مطمئن را اتخاذ کرد. پیش بینی متغیرهایی همچون تورم، ارز، سکه و طلا، قیمت مواد اولیه و فلزاتی همچون آهن و مس و ... و بسیاری متغیرهای تاثیرگذار دیگر می تواند در ارائه طرح های اقتصادی مناسب مثمرثمر واقع شود.

لذا بر این اساس تدوین استراتژی ملاحظات اقتصادی در حوزه پیش بینی های لازم فنی، مالی و توسعه در تکمیل دیگر ملاحظات اقتصادی، بهره وری تولید و همچنین تجاری سازی را به مراتب افزایش داده و موجب موفقیت مضاعف شرکت ها می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا