خدمات بازرگانی - امور وارداتی

خدمات امور گمرکی جهت انجام مراحل واردات

امور وارداتی

وارد کننده کالا شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که با اطلاع از مقررات تجارت کشور خود و کشور فروشنده نسبت به ورود کالا اقدام می نماید، برای وارد کنندگان داشتن کارت بازرگانی،‌ کد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است.

امور وارداتی کالا تقریبا شامل مراحل و فرآیند های زیر می باشد:

- نحوه خرید کالا

- روش های خرید کالا: شامل(تحویل کالا در محل کار- تحویل کالا روی عرشه کشتی یا کامیون و ...)

- مراحل ثبت سفارش جهت واردات کالا: (1- آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش 2- اخذ پروفرما از فروشنده کالا و..)

وارد کنندگان با آگاهی از انواع واردات کالا که عبارتند از:

  1. واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)
  2. واردات بصورت گشایش اعتبار (ارزی)
  3. واردات بصورت بدون انتقال ارز.
  4. واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی.
  5. واردات مبادلات مرزی (تعاونیهای مرزنشینان)
  6. واردات مبادلات پیله وری
  7. واردات از بازارچه های مرزی
  8. واردات کالا از طریق پست

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا