خدمات توسعه بازار- تبلیغات

تبلیغات، یکی از شیوه های ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی است

تبلیغات

تبلیغات، یکی از شیوه های ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی است. امروزه صنعت تبلیغات دانش رو به رشد و گسترده ای است که بسیاری از شرکتها هزینه های هنگفتی را به آن اختصاص می دهند و این در حالی است که صنعت فناوری کشور جهت رسیدن به شبکه مشتریان و پیوند مستمر بین آنان نیازمند استفاده از صنعت تبلیغات می باشند.

حیات و توانمند شدن شرکت ها، در فروش و پشتیبانی محصولات است و در بسیاری از موارد محصولاتی با کیفیت بخاطر عدم معرفی و تبلیغات مناسب، جایگاه شایسته خود را در بازار، از دست داده اند.

بخش بازاریابی و تجاری سازی سامانه آوند با ارائه آخرین و بروزترین اطلاعات حمایت های تبلیغاتی از طرف ارگان های ذیربط و همچنین ایجاد ارتباط با شرکت های تبلیغاتی خصوصی و دولتی، محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور را به بازار هدف معرفی می نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا