خدمات توسعه بازار- بازاریابی محصولات در قالب (B2B)

بازاریابی بنگاه به بنگاه (Business-to-Business) شامل بازاریابی است که در آن محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر فروخته می شود

بازاریابی محصولات در قالب (B2B)

بازاریابی بنگاه به بنگاه (Business-to-Business) شامل بازاریابی است که در آن محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر فروخته می شود.

از آنجاییکه هدف شما، فروش خدمات و محصولات خود به مصرف کننده نهایی و یا به سایر بنگاه های اقتصادی می باشد (B2B)، باید یک استراتژی تهاجمی جهت پیشی گرفتن از رقبای خود، اتخاذ کنید. بعبارتی دیگر آنالیزی بهتر و دقیق تر از رقبایتان و خدمات و پشتیبانی که ارائه می دهند داشته باشید.

بنابراین داشتن استانداردها و ایزو محصول و کیفیت بالا و پشتیبانی برتر، توزیع سریع و آسان و قیمت از مهمترین عوامل بازاریابی (B2B) می باشد. لازم بذکر است در دنیای امروزی با وجود رقبای قدرتمند در بازار، فعالین در حوزه فناوری باید به این نکته توجه داشته باشند که محصولاتشان بدلیل نوآور بودن باید از تمامی ظرفیت های علوم بازاریابی نوین بهره برداری نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا