خدمات حقوقی - حقوق مالکیت فکری

در مالکیت صنعتی هدفِ حمایت بر اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه های جدید گیاهی نهاده شده است

حقوق مالکیت فکری

در تقسیم بندی مشهور، حقوق مالکیت فکری را بر مبنای مصادیق به دو بخشِ «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم‌‌ می‌کنند.

مالکیت ادبی و هنری برای حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی‌‌ می‌باشد که مهمترین ابزار حمایتی آن کپی رایت‌‌ می‌باشد.

در مالکیت صنعتی هدفِ حمایت بر  اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه های جدید گیاهی نهاده شده است.

که البته با توجه به اینکه مخاطب خدمات ارائه شده، شرکت های فناور و دانش بنیان می باشند، طبیعتا غالب تقاضاها و همچنین خدمات ارائه شده در حوزه مالکیت صنعتی می باشد که برای انجام هر چه بهترِ آن از تخصص و تجارب کارشناسان و وکلای فعال در این حوزه بهره جسته ایم.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا