خدمات مالکیت فکری - ثبت اختراع داخلی

ثبت اختراع از حقوق مالی و قابل انتقال (فروش یا لیسانس) می باشد که به دارنده آن، حق انحصاری استفاده از منافع مادی آن را می دهد

ثبت اختراع داخلی

ثبت اختراع از حقوق مالی و قابل انتقال (فروش یا لیسانس) می باشد که به دارنده آن، حق انحصاری استفاده از منافع مادی آن را می دهد و شخص می تواند از طریق مراجع قانونی ذیربط، با استناد به این حق از نقض این انحصار توسط سایرین جلوگیری نماید.

ثبت اختراع، فرآیند خاص خود را دارد و باید مراحلی را طی کند که برای بسیاری از اشخاص امری طاقت فرسا و سخت بشمار می رود. توصیه اکید به مخترعان و صاحبان ایده این است که حتما قبل از رونمایی محصول نوآورانه که فکر می کنید اختراع بشمار می رود، با کارشناسان و وکلای متخصص این حوزه مشاوره لازم را به عمل آورید یا از طریق وکیل معتمد  به طی مراحل ثبتِ محصول خود، به عنوان اختراع، اقدام نمایید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا