خدمات مالکیت فکری - جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت)

پتنت‌ها‌، به دلیل برخورداری از اطلاعات فنی، تجاری و حقوقی از مهم‌ترین منبع اطلاعات محسوب می‌شوند و بر همین اساس است که به درخواست مدیران تجاری، مدیران تحقیق و توسعه و ... مورد تحلیل قرار می‌گیرند

جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت)

پتنت‌ها‌، به دلیل برخورداری از اطلاعات فنی، تجاری و حقوقی از مهم‌ترین منبع اطلاعات محسوب می‌شوند و بر همین اساس است که به درخواست مدیران تجاری، مدیران تحقیق و توسعه و ... مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

تحلیل پتنت، در حقیقت تحلیل اطلاعات پتنت است که در آن تحلیلگر پس از جستجو در بانک‌های اطلاعاتی پتنت‌ها، مجموعه‌ای از پتنت‌ها را که با موضوع تحلیل ارتباط دارد، گرد آورده تا از طریق مقایسه و تطبیق اطلاعات این مجموعه از پتنت‌ها با یکدیگر به نیازهای مطرح شده از جانب مشتری، پاسخ ‌دهد.

ترسیم چشم‌انداز با استفاده از پتنت، متداولترین قالبی است که پروژه‌های تحلیل پتنت براساس آن تعریف می‌شوند و مبتنی بر مرور و تحلیل فعالیت‌های ثبت اختراع (پتنت) در یک منطقه‌ی جغرافیایی و برای یک حوزه‌ی فناوری مشخص است. این نوع تحلیل غالبا به سفارش صنعت یا بخش دولتی در راستای پاسخگویی به پرسش‌های فنی، تحقیقاتی، تجاری و حتی سیاسی درخواست می‌شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا