خدمات مالکیت فکری - نگارش اختراع خارجی(پتنت)

برای اخذ پتنت، نیاز است تا تقاضانامه (اظهارنامه) و سایر اطلاعات مورد نیاز برای ثبت اختراع در کشور مورد نظر به عمل آید

نگارش اختراع خارجی(پتنت)

برای اخذ پتنت، نیاز است تا تقاضانامه (اظهارنامه) و سایر اطلاعات مورد نیاز برای ثبت اختراع در کشور مورد نظر به عمل آید. مشاوره با کارشناسان این حوزه که به فرآیند ثبت اختراع در کشور مورد نظر اشراف کامل داشته باشند و همچنین رعایت ترجمه صحیح، در ثبت اختراع و همچنین جلوگیری از ورورد هزینه های اضافی ناشی از اشتباه، تاثیر بسزایی در ثبت موفق و سریع دارند. کارشناسان این بخش، برای تحقق این مهم گرد هم آمده اند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا