خدمات مالکیت فکری - ثبت اختراع خارجی (پتنت)

در هر دو بخش غیرحضوری و حضوری، نیز تخصص لازم برای انجام هر چه بهتر اخذ گواهی ثبت اختراع، امری مهم و اجتناب ناپذیر است

ثبت اختراع خارجی (پتنت)

ثبت اختراع خارجی، در اکثر کشورها و مناطق بین المللی که مخترعان کشورمان تمایل به ثبت اختراعشان در آن ها دارند، از طریق شبکه جهانی اینترنت صورت می گیرد و در موارد مراجعه حضوری نیز می توان از طریق وکیل، اقدامات لازم را انجام داد. لذا در هر دو بخش غیرحضوری و حضوری، نیز تخصص لازم برای انجام هر چه بهتر اخذ گواهی ثبت اختراع، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا کارشناسان و وکلای این بخش با تخصص لازم در هر یک از کشورها و کنفدراسیون ها و با همکاری همکاران بین المللی، برای ثبت موفق و سریع ارائه خدمات می نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا