خدمات مالکیت فکری - ثبت علائم و نام های تجاری داخلی

علامت، يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و نام تجاري، به اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده یک کالای خاص توسط تولیدکننده مشخص، اطلاق می شود

ثبت علائم و نام های تجاری داخلی

علامت، يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و نام تجاري، به اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده یک کالای خاص توسط تولیدکننده مشخص، اطلاق می شود. مطابق قوانین کشورمان، هر نام یا علامت خاصی قابل ثبت نیست و باید مطابق قانون قابلیت ثبت را داشته باشد. همکاران و کارشناسان متخصص در این بخش، در مرحله انتخاب نام و علامت تجاری برای رعایت موارد قانونی و دارا بودن شرایط ثبت و همچنین در طی مراحل ثبت و اخذ گواهی مربوطه با مشاوره یا وکالت در آن ها، با تخصص لازم، ارائه خدمت می نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا