خدمات مالکیت فکری - واگذاری مالکیت صنعتی خارجی

هر شخصی در خارج از کشور دارای حقوق مالکیت صنعتی و گواهی مربوطه باشد، مطابق قوانین داخلی آن کشور می تواند اقدام به واگذاری حق یا حقوق مذکور نماید

 واگذاری مالکیت صنعتی خارجی

هر شخصی در خارج از کشور دارای حقوق مالکیت صنعتی و گواهی مربوطه باشد، مطابق قوانین داخلی آن کشور می تواند اقدام به واگذاری حق یا حقوق مذکور نماید. معمولا کشورها شرایط و مقررات خاص خود را در این زمینه دارند و برای اینکه از ضررهای ناشی از ابهام به این مقررات مصون ماند، باید از وکلا و کارشناسان این حوزه یاری جست. لذا برای حفظ حقوق مذکور در واگذاری های خارجی از تخصص همکاران بین المللی نیز در حوزه های مربوطه برای هر چه بهتر شدنِ ارائه خدمات به شما، بهره جسته ایم.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا