خدمات سرمایه گذاری - مشارکت در اجاره، خرید سوله در شهرک های صنعتی

شرکت های دانش بنیان و فناوری که جهت تولید انبوه محصولاتشان نیاز به تامین سوله دارند، شامل برخی حمایت ها می باشند.

مشارکت در اجاره، خرید سوله در شهرک های صنعتی

شرکت های دانش بنیان و فناوری که جهت تولید انبوه محصولاتشان نیاز به تامین سوله دارند، شامل برخی حمایت ها می باشند.

خدمات این بخش از سامانه در قالب اطلاع رسانی از حمایت ها و تسهیلات بخش های مختلف دولتی جهت اجاره و خرید سوله های آماده در شهرک های صنعتی از یکسو و همچنین مشاوره و اجرای مراحل و فرآیندهای دریافت این تسهیلات از سوی دیگر می تواند شرکت های دانش بنیان و فناور را جهت رسیدن به اهداف مذکور یاری رساند.

لذا با توجه به حمایت های صورت گرفته از بخش دانش بنیان در کشور و مشوق های خاص برای این مجموعه ها در راه اندازی کارگاه یا کارخانه تولیدی، اشتیاق سرمایه گذاران را مضاعف می نماید. با این وجود برخی از شرکت ها به دلایل مختلف از جذب این تسهیلات و حمایت ها بی نصیب بوده و فرصت توسعه را از دست می دهند، در صورتی که با مشارکتِ سرمایه گذاران مختلف استفاده از این حمایت ها می توانند عملیاتی شده و موجب پیشرفت این شرکت ها را فراهم سازند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا