خدمات مالی - تسهیلات بلندمدت (جعاله، مشارکت مدنی و...)

تسهیلات بلندمدت به دریافت منابع مالی اطلاق می شود که تسویه بدهی آن در بیشتر از یکسال صورت پذیرد، شرکت های دانش بنیان و فناور نسبت به تامین مالی برخی از روند فعالیت خودشان می توانند از این نوع تسهیلات استفاده نمایند

تسهیلات بلندمدت (جعاله، مشارکت مدنی و...)

تسهیلات بلندمدت به دریافت منابع مالی اطلاق می شود که تسویه بدهی آن در بیشتر از یکسال صورت پذیرد.

در برخی موارد شرکت های فناور و دانش بنیان جهت رسیدن به نقطه سربسر در تولید و فعالیت نیازمند تسهیلات بلندمدت می باشند. از جمله این تسهیلات می توان به جعاله و مشارکت مدنی اشاره کرد؛ جعاله و مشارکت مدنی از جمله تسهيلات ميان­مدت و بلندمدت اعتباري است که جهت گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي، صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن به مشتريان اعطاء مي گردد و سود آن بسته به نوع فعالیت متغیر می باشد.

بانک جهت پرداخت تسهیلات بلندمدت فعالیت متقاضی را از روی طرح توجیهی بررسی می نماید و سپس در صورت حائز شرایط بودن متقاضی، اقدام به پرداخت این تسهیلات می کند.

بر این اساس سامانه آوند ضمن معرفی تسهیلات مختلف و ارائه کنندگان مربوطه، نسبت به ارائه طرح توجیهی کسب و کارهای فناورانه اقدام می نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا