خدمات مالی - تسهیلات کوتاه مدت ( قرض الحسنه، فروش اقساطی،لیزینگ و...)

تسهیلات کوتاه مدت جهت انجام برخی از فعالیت های کسب و کار به شرکت های فناور و دانش بنیان تخصیص می یابد که در قالب سرمایه درگردش مورد بهربرداری قرار گیرد

تسهیلات کوتاه مدت ( قرض الحسنه، فروش اقساطی،لیزینگ و...)

تسهیلات کوتاه مدت جهت انجام برخی از فعالیت های کسب و کار به شرکت های فناور و دانش بنیان تخصیص می یابد که در قالب سرمایه درگردش مورد بهربرداری قرار گیرد.

تسهیلاتی از جمله قرض الحسنه که تنها مبلغ کارمزد بعنوان بازپرداخت بدان اضافه می شود و یا تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار، وسایل تولید و ماشین آلات و تأسیسات، مسکن و کالاهای مصرفی بادوام اعطاء می گردد.

با توجه به موجود بودن انواع تسهیلات بانکی جهت جذب سرمایه در فعالیت های فناورانه تسهیلات کوتاه مدت بانکی نیز می تواند بعنوان جذب اعتبار در کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته و بعنوان محرک در امر تولید و خدمات نقش اساسی ایفا کند. این در حالی است که شما باید برنامه استراتژی مناسبی جهت جذب این اعتبار فراهم نموده و دارای طرح کسب و کار مناسب باشید.

همچنین آشنایی و استفاده از صنعت لیزینگ به دلیل خدمات گسترده مالی و نیز طیف وسیع تجهیزاتی که شامل می‌شود به شکل صنعتی جهانی درآمده است. لیزینگ منحصر به صنعت و یا حوزه خاصی نیست بلکه با استفاده از آن می‌توان تجهیزات مختلفی چون کامپیوتر و لوازم کار، حتی هواپیما و کشتی را تهیه کرد.

معرفی عاملین اعطاء این تسهیلات اعم از بانک ها، صندوق های مالی و ... از سوی سامانه انجام گرفته و در صورت درخواست شرکت های فناور و دانش بنیان مشاوره های لازم در خصوص گزینه ایده آل برای مجموعه متقاضی به تناسب نوع فعالیت شان، ارائه می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا