مدیریت فناوری – حقوق مصرف کننده

رقابت در بازار جهانی مستلزم داشتن محصولاتی با کیفیت بالا بوده که از مهمترین فاکتورهای تجاری سازی محصول یا خدمات و مشتری مداری در قوانین تجارت جهانی محسوب می شود

حقوق مصرف کننده

رقابت در بازار جهانی مستلزم داشتن محصولاتی با کیفیت بالا بوده که از مهمترین فاکتورهای تجاری سازی محصول یا خدمات و مشتری مداری در قوانین تجارت جهانی محسوب می شود. از دیگر فاکتورهای مهم در زمینه تجاری سازی محصول فرآیند خدمات پس از فروش است که در موفقیت مجموعه ها از اهمیت فروانی برخوردار است. رعایت این اصول پایه ای در هر مقطع از کسب و کار موجب بازخورد مناسب، در حوزه تجاری سازی خواهد شد.

در برخی مواقع محصولات فناور و دانش بنیان، به جهت نوآور بودن محصولاتشان هنوز به بلوغ کامل از حیث محصول بی عیب و نقص نرسیده اند، تدبیری که این مجموعه ها باید اتخاذ کنند بسیار حائز اهمیت است تا مشتریان خود را حفظ نمایند و در مسیر صحیح برندینگ قرار گیرند. از جمله این استراتژی ها، پشتیبانی همه جانبه از محصولات ارائه شده به بازار است و این حضور همیشگی در کنار مشتری، علیرغم نقص های جزئی نیز، رضایت مشتری را بدنبال خواهد داشت تا تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات در جهت بهبود و افزایش کیفیت محصولات یا خدمات خود با انگیزه بالایی فعالیت نماید و در مسیر تجاری سازی محصولات خود مسیری صعودی را طی نماید.

لذا بر اساس این اصول، موفق ترین شرکت ها، مجموعه های هستند که در بازار رقابت، نسبت به مشتریان خود به عنوان مرکز ثقل کسب و کار خود بیندیشند و در نحوه عملیاتی نمودن هر قسمت از فعالیت خود، تمامی پارامترهای لازم برای رضایت مشتریان خود را لحاظ نمایند.

از این رو در بخش فنی و مدیریتی و دیگر بخش های مرتبط سامانه آوند خدماتی ارائه شده است که بتواند برخی موارد فوق الذکر در راستای افزایش کیفیت محصولات دانش بنیان و فناور را پوشش داده تا یکی از پارامترهای برندینگ مطلوب محقق گردد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا