مدیریت منابع انسانی - تسهیلات نظام وظیفه برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

کارکنان فعال شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات نظام وظیفه جهت گذراندن خدمت سربازی در شرکت مربوطه استفاده نمایند

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان:

افراد کلیدی فعال در شرکت های دانش بنیان در صورت احراز امتیاز لازم، با انجام پروژه تحقیقاتی به سفارش یکی از بخش های دولتی یا دفاعی، کارت پایان خدمت دریافت می کنند.

روش استفاده از حمایت:

فرد متقاضی در سامانه Soraya.bmn.ir   ثبت نام نموده و پس از احراز امتیاز لازم، به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا