معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان اصلی ترین متولی حوزه فناوری و دانش بنیان کشور می باشد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان اصلی ترین متولی حوزه فناوری و دانش بنیان کشور در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان با اهداف و وظایف مختلف تشکیل شده است.

اهداف و وظايف اساسي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور:

ارتقاي ‌اقتدار ملي، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي مردم از طريق افزايش توانمنديهاي فناوري و نوآوري در كشور

ارتقاي «نظام ملي نوآوري» و تكميل مؤلفه‌ها و حلقه‌هاي آن

توسعه «اقتصاد دانش‌بنيان» از طريق هماهنگي و هم‌افزايي بين‌بخشي و بين دستگاهي

ارتقاي ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهيل تبادلات بين بخش‌هاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري

تجاري‌سازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري  و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان

توسعه فناوريهاي راهبردي و اولويت‌دار ملي مصرح در نقشه جامع علمي کشور

اعتلاي ارتباطات بين‌المللي علمي، فناوري و نوآوري و توسعه ديپلماسي علمي و فناوري

 وظايف اساسي:

 1. برنامه‌ريزي، هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در «نظام ملي نوآوري» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان
 2. هماهنگي و هم‌افزايي بين برنامه‌هاي توسعة کشور و سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري كشور
 3. سياستگذاري و برنامه‌ريزي تامين منابع مالي در نظام علم، فناوري و نوآوري کشور
 4. هدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهشهاي کاربردي، تقاضا محور و مأموريت گرا و كمك به تجاري‌سازي نتايج آنها
 5. توسعه فناوري، تقويت فرآيند تجاري‌سازي و حمايت از موسسات و شرکتهاي دانش‌بنيان و شرکتهاي طراحي مهندسي
 6. حمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقاي توان «مديريت فناوري» در شركتهاي دانش بنيان
 7. آينده نگاري و رصد فناوري، توسعه مراکز اطلاع رساني فناوري و ايجاد و ساماندهي فن‌بازارهاي عمومي و تخصصي
 8. حمايت از ايجاد و تقويت زيرساختهاي علمي، فناوري و نوآوري
 9. ارتقاي كارآفريني فناورانه و بهبود فضاي كسب و كار دانش‌بنيان و هدايت سرمايه‌هاي كشور جهت توليد كالاها و خدمات دانش‌بنيان
 10. توسعه سازوكارهاي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير و تأمين مالي لازم در اقتصاد دانش ‌بنيان
 11. کمک به ارتقاء نظام مالكيت فكري و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوري و نوآوري
 12. کمک به ارتقاء فعاليت‌هاي رسانه‌اي و فرهنگ‌سازي در حوزه علم و فناوري
 13. حمايت از ايجاد و توانمندسازي تشكل‌هاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنيان
 14. انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولويت‌هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور
 15. راهبري «ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي» و «كانون‌هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار»
 16. حمايت از نفوذ فناوري‌هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي «طرح‌هاي كلان فناوري و نوآوري» در محورهاي راهبردي و نيازهاي اصلي كشور
 17. تحريك تقاضا، بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان
 18. توسعه ديپلماسي علم و فناوري و ارتباطات بين‌المللي و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در طرحهاي دانش بنيان، هدايت سرمايه‌هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از كشور و توسعه شبكه‌هاي بين‌المللي علم و فناوري به ويژه در جهان اسلام با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 19. رصد فرصت‌هاي بين‌المللي بمنظور توسعه فناوري به ويژه شناسايي و كسب فناوري‌هاي نوظهور با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذيربط
 20. توسعه فرآيندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار فناوريها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط

http://www.isti.ir/

pr@isti.ir

حمایت های ذیل قانون - معافیت های مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیاتی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشاوره مالیاتی و حسابداری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون - معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت های مالیاتی – مشوق حسابرسی مالی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ذیل قانون - امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون - دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای بزرگ دارای محدویت استقرار

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون - معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - مشاوره امور گمرکی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون - تسهیلات گمرکی - فعالان مجاز اقتصادی (AEO)

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون - معافیت های بیمه تامین اجتماعی - بخشودگی جرائم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - اصلاح تعرفه های گمرکی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون – حمایت از ساخت داخل کالای دانش بنیان - تسهیل معاملات شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مشارکت در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها و مستثنا شدن از قانون منع مداخله

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها - مستثنا شدن فعالیت اعضاء هیئت علمی از قانون منع مداخله

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – واگذاری اراضی شهرک های صنعتی – کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرک های صنعتی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی صدا و سیما

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – ترویج فعالیت های دانش بنیان – ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان در رسانه ها

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – حمایت از ورود شرکت ها به بورس

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – ایران تلنت

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – جذب منابع انسانی و تیم سازی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام – اخذ گواهی کاربری نهایی با کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید برجام)

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره امور صادراتی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – آموزش های بازرگانی و صادرات

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تهیه ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – گزارش تبلیغات بازار با طرح کسب و کار صادراتی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – طراحی صنعتی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – اخذ گواهی نامه ها و مجوزهای بین المللی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – پاویون محصولات دانش بنیان

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از ارسال نمونه موقتی محصول

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – صادرات از طریق واسطه های صادراتی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تبادل فناوری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره قراردادهای تبادل فناوری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – توسعه صادرات کالاها از طریق شرکت مدیریت صادرات

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – تعامل با صندوق پژوهش و فناوری، توسعه صادرات و تبادل فناوری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – پرداخت کمک هزینه خدمات حسابداری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از خرید نرم افزارهای معتبر حسابداری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارائه مشاوره های کاربردی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – دوره های آموزشی کاربردی برای شرکت های دانش بنیان

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – سامانه آموزش مجازی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – نشست های پرسش و پاسخ

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – تحقیقات بازار داخل

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از دریافت آزمون های عملکردی محصول

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از تهیه گزارش نیازسنجی مجوز و استاندارد

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حضور در نمایشگاه های تخصصی و منتخب داخلی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – ارزیابی اقلام تبلیغاتی شرکت ها

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از توسعه بازار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته ساخت داخل

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

حمایت های ذیل قانون- معافیت ها و تسهیلات گمرکی- ورود موقت

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش
برو بالا