شهرداری تهران

شهرداری تهران در راستای خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان برنامه های مختلفی را اجرایی نموده است.

شهرداری تهران در سال ۱۲۸۶ با نام بلدیه تهران، تأسیس شد و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور منصوب می‌گردید، اما اکنون از طریق رای‌گیری در شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. شهرداری تهران شامل ۲۲ منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه است که توسط شهردار تهران انتخاب می‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می‌کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می‌باشد. در کل تهران دارای ۱۲۲ ناحیه است که با اجرای طرح ناحیه محوری، هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می‌گردد.

http://www.tehran.ir/

حمایت ذیل قانون - امکان استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در کاربریهای مسکونی تهران با حمایت شهرداری

تعداد خدمات دهنده : 2 نمایش
برو بالا